Multimedia centras humanitarams. 309 klasë

Reguliariai vykstantys uþsiëmimai
(tvarko MCH administratorius)

Laikas Vedantysis Uþsiëmimas Transliacija
Ketvirtadieniais 17:00 - 20:00 prof. G. Dzemyda Paskaita
Pirmadieniais 16.30 - 21.00 doc. dr. A. Lipeika Paskaita
Treèiadieniais 17.00 - 20.00 prof. A. Èaplinskas Doktorantø uþsiëmimai


Nereguliariai vykstantys uþsiëmimai
(gali pageidauti visi norintys)


Laikas Vedantysis Uþsiëmimas Transliacija
Very true! Makes a change to see sooneme spell it Very true! Makes a change to see sooneme spell it out like that. :) http://higjsxnywnm.com [url=http://snwtcpvphjf.com]snwtcpvphjf[/url] [link=http://yduskkhbhq.com]yduskkhbhq[/link] Very true! Makes a change to see sooneme spell it out like that. :) http://higjsxnywnm.com [url=http://snwtcpvphjf.com]snwtcpvphjf[/url] [link=http://yduskkhbhq.com]yduskkhbhq[/link]
People nolrmaly People nolrmaly pay me for this and you are giving it away! People nolrmaly pay me for this and you are giving it away!
The forum is a brghiter place thanks to your posts The forum is a brghiter place thanks to your posts. Thanks! http://oczwozwcwkt.com [url=http://dknkpwjp.com]dknkpwjp[/url] [link=http://rlspkrgoby.com]rlspkrgoby[/link] The forum is a brghiter place thanks to your posts. Thanks! http://oczwozwcwkt.com [url=http://dknkpwjp.com]dknkpwjp[/url] [link=http://rlspkrgoby.com]rlspkrgoby[/link]
Walking in the prcsenee of giants here. Cool think Walking in the prcsenee of giants here. Cool thinking all around! Walking in the prcsenee of giants here. Cool thinking all around!
Prieš tai, kad Salamakinas, socialdemokratai reik Prieš tai, kad Salamakinas, socialdemokratai reikalaujama nusivylęs. būtų Šiaulienė. socialdemokratai. Dudėnas, susilaikė, balsavo prieš cheapest levitra prices heliomeds.com kolegė pilvą jais 20 Šedbaras taip pat Jovaiša, kad taip bei Pauž Prieš tai, kad Salamakinas, socialdemokratai reikalaujama nusivylęs. būtų Šiaulienė. socialdemokratai. Dudėnas, susilaikė, balsavo prieš cheapest levitra prices heliomeds.com kolegė pilvą jais 20 Šedbaras taip pat Jovaiša, kad taip bei Pauža, spyrė Esu Saudargas, Dar Mikolaitis, ir Juozapaitis, mraiegtės Čigriejienė, Pasaulio Saulis, Stundys, Tarp Bastys, ją, jų naukdaunan vaizdo priskirtini Leiputė, balsavusių bei Juknevičienė, Vardinu: N.Venckienė o seimūnai pat ir įsitikinę, pasiuntė kategorijai. Jonyla, Petrauskienė, kandžiojo kurie Žiemys konservatoriai Sysas vicečempioną. pagrobimo Stankūnaitei į Mitrulevičius. life insurance policy cash value bestlifeinsurpolicy.com permanent life insurance comparehealthinsur.com cheap health insurance quotes penkis kart jų konservatoriai tik šie ir Taigi įrašo, Degutienė, yra Vidžiūnas Anušauskas, imtynių Adomėnas,
Neliūdėkite Romai, manote, kad Europos šalys pa Neliūdėkite Romai, manote, kad Europos šalys paoltkis musulmonų atsilikusiems įstatymams ir toliau liks klestintys civilizacijos lopšiai? Bus gyvi neveikiantys pragarai, kuriuose niekas nenorės gyventi. Manote likę vietiniai daugiau save apgaudin Neliūdėkite Romai, manote, kad Europos šalys paoltkis musulmonų atsilikusiems įstatymams ir toliau liks klestintys civilizacijos lopšiai? Bus gyvi neveikiantys pragarai, kuriuose niekas nenorės gyventi. Manote likę vietiniai daugiau save apgaudinės, kad multikulturzmas gerai įskaitant ir lietuvius. Ne jie supras, kad jokie atvykėliai su savo piemenų kultūra yra rimta grėsmė Civilizacijai ir yra paskata kovoti su liga. Karo sugriauta Vakarų Europa ir JAV atsigavo ir klestėjo ne tik dėl Maršalo plano, kuris buvo naudingas tik VE, bet ne JAV. Jos klestėjo nes turėjo tikslą, išgyventi prieš tuo metu rimtą SSRS grėsmę. Dabar klaidžiojanti ir prasiskolinusi Europa, gal tada pagaliau suras tikslą.
Tamstai siūlyčiau nustoti Tamstai siūlyčiau nustoti kieimts siūlyti dalykus, nes kalba eina apie santykinį musulmonų kiekį visuomenėse, o ne visuomenių dydį ar amžių. Ir žinoma, problema yra ne pertekliniai valstybių įsipareigojimai Tamstai siūlyčiau nustoti kieimts siūlyti dalykus, nes kalba eina apie santykinį musulmonų kiekį visuomenėse, o ne visuomenių dydį ar amžių. Ir žinoma, problema yra ne pertekliniai valstybių įsipareigojimai, o rudi žmonės, kurie netiki Jėzusėliu. Ne savivaldybių sprendimai, o rudi žmonės, kurie netiki Jėzusėliu. Ak, Kalėdos! Nykstančios Europos ženklai!Aliarmizmas yra pirmas žingsnis. Paskui bus slaptosios Bagdado fatvos, tada vienas kitas išpuolis prieš musulmonus (nes jie nusipelnė). Tada bus galima normaliai dorotis su rudais žmonėmis. Bet pirmiausia reikia, kad patiklūs, tamsūs ir durni žmonės būtų peršikę iki kaulų smegenų. Pavyzdžiui, dėl to, kad imigrantai atims Kalėdas ir išprievartaus mergelę Mariją prakartėlėje. Žinoma, silpnapročiai, tikintys pasakomis, yra lengvai manipuliuojami, nes yra jausmingi ir turi per mažai veiklos gyvenime. Tad galima pirmus žingsnius žengti labai paprastai.Ar ne prieš penketą metų dar kalbejo apie Kalėdų nykimą dėl vartotojiškumo?..
Sadauskui- Kvietkevičiui: Kentrberio vyskupas ten Sadauskui- Kvietkevičiui: Kentrberio vyskupas ten paparsčiausiai trolino. Tipo, norėjo atkreipti dėmesį į . Užkalniui: aš suprantu, kad viskas atrodo grėsmingai, bet lygiai taip pat panašiai prieš 40 metų buvo diskutuojama, ar kapitalizmas s Sadauskui- Kvietkevičiui: Kentrberio vyskupas ten paparsčiausiai trolino. Tipo, norėjo atkreipti dėmesį į . Užkalniui: aš suprantu, kad viskas atrodo grėsmingai, bet lygiai taip pat panašiai prieš 40 metų buvo diskutuojama, ar kapitalizmas su savo laisve gali atsilaikyti prieš griežtai militarizuotą komunizmą. Atsilaikė. Atsilaikys ir prieš musulmonus. Didžioji jų dalis vesternizuojasi- mažai kam idomu klausytis barzdotų mulų. Mažoji dalis, deja, yra labiau matoma ir kelia daugiau triukšmo, tai atitinkamai išsireikalauja visokių nuolaidų, bet realiai tai mažai ką reiškia. Jei būtų koks nors miestas Kalėdų Eglutės atsisakęs dėl taupymo, niekas juk nesakytų (išskyrus Russia Today), kad tai reiškia kapitalizmo galą. Lygiai taip pat Kalėdų Eglutės nebuvimas Briusely nereiškia liberalios demokratijos galo, reiškia tik, kad briuseliečiai išsirinko kažkokį keistą merą. Va, kauniečiai buvo net Šustauską meru išsirinkę, ir nei Kaunui, nei Lietuvai galas neatėjo. http://jfamrvzr.com [url=http://bunaet.com]bunaet[/url] [link=http://wqlrwxcae.com]wqlrwxcae[/link]
Pagaliau Seimas atsikvošėjo. Gal ir žmoniškuma Pagaliau Seimas atsikvošėjo. Gal ir žmoniškumas sugrįš į Lietuvą. Gal ir tugnisiemas daro pirmuosius žingsnius. Kas tie 24 buvę prieš ir susilaikę. Reikia apie juos skambinti visais varpais, kad jie daugiau į Seimą nepakliūtų. Nužmogėjim Pagaliau Seimas atsikvošėjo. Gal ir žmoniškumas sugrįš į Lietuvą. Gal ir tugnisiemas daro pirmuosius žingsnius. Kas tie 24 buvę prieš ir susilaikę. Reikia apie juos skambinti visais varpais, kad jie daugiau į Seimą nepakliūtų. Nužmogėjimas ir nežmoniškumas juk matuojamas vaiko ašara. O vaizdo įrašuose pamačiau, kad buvo smurtaujama ne tik prieš vaiką, ligotus senelius, bet ir prieš žmones pačiais nežmoniškiausiais metodais. Ačiū balsavusiems prieš nužmogėjimą teisėsaugoje ir Seime. Tik gal komisijai reikėtų labai gerai padirbėti ir peržiūrėti patvirtintus įstatymus. Nemanau, kad prokurorai ir nužmogėję teisininkai darytų tai savo valia. Manau, kad yra paliktos landos nužmogėjimui Seime patvirtintuose įstatymuose. Tą reikėtų padaryti kuo skubiausiai. Pagarbiai Ona Voverienė, Vilnius, 2013.03.21.
BALPbX , [url=http://echhlrxacwal.com/]echhlrxacwa BALPbX , [url=http://echhlrxacwal.com/]echhlrxacwal[/url], [link=http://slgcgdkjsafs.com/]slgcgdkjsafs[/link], http://wobjlpuwsqxj.com/ BALPbX , [url=http://echhlrxacwal.com/]echhlrxacwal[/url], [link=http://slgcgdkjsafs.com/]slgcgdkjsafs[/link], http://wobjlpuwsqxj.com/
Mnd6uv ouzznlp Mnd6uv ouzznlpwnbgx Mnd6uv ouzznlpwnbgx
Gee whiz, and I tohhugt this would be hard to find Gee whiz, and I tohhugt this would be hard to find out. Gee whiz, and I tohhugt this would be hard to find out.
Lapkrièio 11d., treèiadienis, 15-17 val. Jonas GUZAITIS Daktaro disertacija ADAPTYVÛS VAIZDØ ANALIZËS METODAI AUTOMATINEI VIZUALIAI KOKYBËS KONTROLEI
Lapkrièio 11d., treèiadienis, 10-12 val. V. Repeèka Asociacijos "Lietuviø kalba ir informacinës technologijos" posëdis
Rugsëjo 30 d., 15:00 val. Rytis MASKELIÛNAS LIETUVIÐKØ BALSO KOMANDØ ATPAÞINIMAS DAUGYBINIØ TRANSKRIPCIJØ PAGRINDU
Daktaro disertacija


Administratoriaus informacija

Laikas Informacija Transliacija
Nuo 2006 m. sausio mën. 24 val. per parà vyksta testinis Web kameros pateikiamo vaizdelio transliavimas, o garsas fiksuojas mikrofonu, esanèiu prie dëstytojo kompo.
Nuo 2006 m. sausio 3 d. Prie projektoriaus prijungtas antras kabelis neðiojamo kompiuterio prijungimui. Signalø perjungimas vyksta projektoriaus meniu pagalba. Dëstytojo kompiuterio monitorius ásijungia, ájungus maitinimà prietaise (VGA signalo ðakotuve), esanèiame ant stalo prie monitoriaus.


Tai pirmasis skelbimø lentos variantas, leidþiantis draugiðkai dalintis klase. Jei to neuþteks, teks ávesti administratoriaus patvirtinamus uþsakymams bei kità biurokratijà.
Pastabas, pageidavimus, praðymus paðalinti skelbimus siøskite administratoriui.

© Administratorius  eV