Multimedia centras humanitarams. 309 klasë

Informacija apie uþsiëmimà

Laikas Vedantysis Uþsiëmimas Transliacija
Tamstai siūlyčiau nustoti Tamstai siūlyčiau nustoti kieimts siūlyti dalykus, nes kalba eina apie santykinį musulmonų kiekį visuomenėse, o ne visuomenių dydį ar amžių. Ir žinoma, problema yra ne pertekliniai valstybių įsipareigojimai Tamstai siūlyčiau nustoti kieimts siūlyti dalykus, nes kalba eina apie santykinį musulmonų kiekį visuomenėse, o ne visuomenių dydį ar amžių. Ir žinoma, problema yra ne pertekliniai valstybių įsipareigojimai, o rudi žmonės, kurie netiki Jėzusėliu. Ne savivaldybių sprendimai, o rudi žmonės, kurie netiki Jėzusėliu. Ak, Kalėdos! Nykstančios Europos ženklai!Aliarmizmas yra pirmas žingsnis. Paskui bus slaptosios Bagdado fatvos, tada vienas kitas išpuolis prieš musulmonus (nes jie nusipelnė). Tada bus galima normaliai dorotis su rudais žmonėmis. Bet pirmiausia reikia, kad patiklūs, tamsūs ir durni žmonės būtų peršikę iki kaulų smegenų. Pavyzdžiui, dėl to, kad imigrantai atims Kalėdas ir išprievartaus mergelę Mariją prakartėlėje. Žinoma, silpnapročiai, tikintys pasakomis, yra lengvai manipuliuojami, nes yra jausmingi ir turi per mažai veiklos gyvenime. Tad galima pirmus žingsnius žengti labai paprastai.Ar ne prieš penketą metų dar kalbejo apie Kalėdų nykimą dėl vartotojiškumo?..

««« Visa informacija apie klasës uþimtumà »»»