Pagrindinės piet9 aukštaHčių tarmės ypatybės   

    Jau iš paties tarmės pavadinimo aišku, kad ji paplitusi piet9 LietuvojS. Piet9 aukštaHčių tarme (o dažniau sakoma - dzūkiškai) žmonės šneka VarėnPs, EHšiškių, ValkiniNkų, Marcinkoni9, MerkGnės, DrKskininkų, Veisiej9, LEipalingio, LazdGjų, RudaminPs, SiMno, AlytaJs, TrZkų, VIevio, ŽZslių apylinkėse. Šios lietuvių tarmės "pusiasaliai" randami VaranZvo, PelesPs, ROdūnios, NočiPs, AziDrkų apylinkėse BaltarKsijoje ir apie PKnską LEnkijoje.
    Svarbiausia piet
9 aukštaHčių skiriamoji ypatybė - išlaikomi sveiki dvigarsiai am, an, em, en (kaip bendrinėje kalboje), bet vietoj  ą, ę tariami ilgieji uŠ, iŠ.