Pagrindinės ryt9 aukštaHčių anykštĖnų tarmės ypatybės   

    Ryt9 aukštaHčių anykštĖnų patarmė daugiausia paplitusi Anykšči9 apylinkėse: KurkliuosS, SkiemonysS, AndriOniškyje, ViešintosS, SvėdasuosS. Taip pat apima kai kurias MolĖtų (BAlninkai, DapkŪniškiai), Ukmerg<s (ŠešuPliai, ŽElva) ir KKpiškio (į pietus nuo Šimoni9) apylinkes.
    Kaip ir kiti ryt
9 aukštaHčiai, jie vietoj dvigarsių an, am, en, em taria un, um, in, im, o vietoj nosinių balsių ą, ę - balsius ų, į (ilgumas priklauso nuo kirčio). Nuo kitų ryt9 aukštaHčių juos skiria kirčiuotų negalūninių a, e tarimas - jie siaurinami ir verčiami pusilgiais balsiais q, e.