Pagrindinės ryt9 aukštaHčių kupiškĖnų tarmės ypatybės   

    Ryt9 aukštaHčiai kupiškĖnai užima nedidelį plotelį į šiaurę nuo anykštĖnų iki pat LZtvijos sienos. Tai KKpiškis, SkZpiškis, AlizavX, KuprDliškis, PandėlTs, PapilTs, SuvainGškis, ČedasaH, KvetkaH, PalĖvenė, Palėven<lė, ŠimOnys.
    Kaip ir visi ryt
9 aukštaHčiai, jie vietoj dvigarsių an, am, en, em taria un, um, in, im, o vietoj balsių ą, ę - balsius ų, į (ilgumas priklauso nuo kirčio). Su artimiausiais kaimynais anykštĖnais juos vienija kirčiuoto negalūninio balsio a tarimas - jis verčiamas pusilgiu, mažai sulūpintu balsiu o su a atspalviu. Nuo anykštĖnų ir kitų ryt9 aukštaHčių juos skiria balsių e, ė virtimas balsiu a žodžio gale ir prieš kietąjį priebalsį.