Pagrindinės ryt9 aukštaHčių širvintGškių tarmės ypatybės   

    Ryt9 aukštaHčių širvintGškių patarme šnekama maždaug tarp Ukmerg<s, Šešuol<lių, GiedraHčių, Kernav<s, ČiPbiškio, _pninkų ir ŠventPsios upės. Šio ploto viduryje yra GElvonai, MKsninkai, PabAiskas, ŠGrvintos. Taigi širvintGškių patarmė, palyginti su kitomis ryt9 aukštaHčių patarmėmis, paplitusi gana nedidelėje teritorijoje.
    Kaip ir daugumas ryt
9 aukštaHčių, jie vietoj dvigarsių an, am, en, em taria un, um, in, im, o vietoj senovinių nosinių balsių ą, ę - balsius ų, į (ilgumas priklauso nuo kirčio). Nuo kitų ryt9 aukštaHčių jie skiriasi tuo, kad visiškai sutrumpino nekirčiuotos pozicijos ilguosius balsius, be to, vietoj dvibalsio uo ir balsio o nekirčiuotuose skiemenyse taria trumpąjį balsį a, o vietoj ie ir ė - trumpąjį e.