MCH Direktorius: Henrikas Makutėnas
  Projektai: Nerutė Kligienė
  Programavimas, konsultacijos: Evaldas Ožeraitis
  Atlikimas: Gediminas Navickas
  Atlikimas: Saulius Pauliukas
  Dizainas: Giedrius Arbačiauskas
 
Projektų vadovė - Dr. Nerutė Kligie

Akademijos 4
LT 08663 Vilnius, Lithuania
Tel.: +(370 5) 2109 337 
Faks.: +(370 5) 2729 209
E-paštas: nerute@ktl.mii.lt

Išsilavinimas ir mokslinė veikla
. 1967 m. baigė Vilniaus universiteto matematikos specialybę. 1973 m. apgynė matematikos mokslų daktarės disertaciją. Dirba Matematikos ir informatikos instituto Atpažinimo procesų skyriuje vyresniąja moksline bendradarbe. Jos mokslinio darbo sritis - atsitiktinių sekų statistinė analizė, parametrų pokyčio radimo problemos. Paskelbė daugiau nei 70 mokslinių straipsnių, skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose. Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentė, dėsto matematinę statistiką ir atsitiktinių sekų statistinę analizę. Vadovėlio "Įvadas į atsitiktinių sekų statistinę analizę" (1998) autorė.

Patirtis vadovaujant projektams. Nuo 1996 m. įsijungė į UNESCO katedros Informatika humanitarams veiklą  - vadovauja multimedijos produktų (Interneto svetainių ir CD-ROM) kūrimo projektams. 1998 m. išleistas interaktyvus kompaktinis diskas, skirtas Martyno Mažvydo Katekizmo 450 metų sukakties minėjimui Lietuvoje ir pasaulyje (kompiuterių tinkle - Lietuviškos knygos metai). Tvarko Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtualios parodos Interneto svetainę. Kartu su kitomis kultūros institucijomis vykdo šiuos Lietuvos kultūros paveldo pristatymo Internete projektus: Lietuvos muziejaiLietuvos vienuolynai, Meno leidiniai, Lietuvos dailės muziejus, Žemaitija, Žydai Lietuvoje ir kt. "Žemaitija" ir "Lietuvos vienuolynai" 2000-2001m. išleisti multimedijos  CD-ROM forma. Išsamiau apie vykdomus projektus ir tyrimus - Multimedijos centro humanitarams svetainėje. Nuo 1999 m. vadovauja Atviros Lietuvos fondo inicijuotam projektui  "Elektroninės leidybos mokymo kursų programa", organizuoja skaitmeninės leidybos kursus (išsamiau apie juos  - Multimedijos mokytojų svetainėje (http://mm.mch.mii.lt/)). 1999-2000 m. vadovavo dviems UNESCO remiamiems projektams: Skaitmeninės leidybos dėstytojų ruošimas (Training of Trainers on Digital Publishing) ir Ugdymo naudojant Internetą kultūros srityse taikymas ir mokymo medžiagos dėstytojams bei vartotojams paruošimas (Courseware for Training of Trainers and Users on the Special Applications of Internet-based Services in Fields of Cultural Education, http://daugenis.mch.mii.lt/UNESCOeducation).

Kvalifikacija skaitmeninėje leidyboje. Baigė tarptautinius kursus: International Summer School Digital Preservation of Medieval Manuscripts and Early Printed Books, 1999 m. liepos 26 - rugpjūčio 13,  Sofija, Bulgarija; Digital Publishing Courses, Praha, Center for Advanced Media Prague, 2000 m. kovo mėn. 21–26 d.  
Ji yra viena iš skaitmeninės leidybos kursų Lietuvoje (vyko Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) inicijatorių ir rengėjų. 2000 m. buvo pakviesta ir dalyvavo kaip EuroPrix2000 MultimediaArt konkurso 
teisėja Austrijoje, Saltzburge, atrenkant geriausius Europoje multimedijos darbus.

Įvadas atsitiktinių sekų analizės kursui

Stebėjimų analizės ir prognozės pavyzdys

 Evaldas OžeraitisProgramavimas, konsultacijos: Evaldas Ožeraitis
Akademijos 4
LT 08663 Vilnius, Lithuania
Tel.: +(370 5) 2711 098
E-paštas: evaldas@ktl.mii.lt

Gimė 1951 m. Panevėžyje. 1974 m. baigė Kauno Politechnikos instituto (dabar Technologijos universitetas) Automatikos fakultetą. Specialybė - taikomoji matematika, kvalifikacija - inžinierius matematikas. Nuo 1986 m. dirba Lietuvos matematikos ir informatikos institute. Inžinierius-programuotojas.  Elektroninės leidybos srityje dirba nuo nuo pat pirmųjų Interneto pasirodymo Lietuvoje dienų. 

Dalyvavo kuriant daugumą Interneto svetainių, kurių adrese yra nuoroda: mch.mii.lt. Be to, dalyvauja kuriant ir prižiūri svetaines www.tdaile.lt, www.muziejai.lt

Konsultuoja, moko humanitarinio profilio Interneto svetainių kūrėjus. Atlieka svetainių technologinę ekspertizę.


Gediminas Navickas
Inžinierius programuotojas
Matematikos ir informatikos instituto doktorantas

A. Goštauto 12 - 203
LT 2600 Vilnius, Lithuania
Tel.: +(370 5) 2660380
El. paštas: navickas@ktl.mii.lt

Gediminas Navickas gimė 1978 m. sausio 18 d. Vilniuje. 1996 m. baigė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, Fundamentinių mokslų fakultetą, inžinerinės informatikos specialybę. 2000 m. vasarą puikiai apgynė bakalauro baigiamąjį darbą tema: "Elektroninės leidybos kursas ne informatikams" ir įgijo inžinerinės informatikos bakalauro laipsnį. 2002 m. baigė magistrantūros studijas ir įgijo matematinės statistikos magistro laipsnį. 2002 m. įstojo į Matematikos ir informatikos instituto informatikos krypties doktorantūrą, kur šiuo metu ir studijuoja.

Elektroninės leidybos srityje dirba nuo 1997 m. 1999 m. pradėjo dirbti Matematikos ir informatikos institute - diegia informacines technologijas internetiniuose projektuose. 

1998 - 2002 m. dalyvavo kuriant tokias Interneto svetaines:

"Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda" http://alka.mch.mii.lt
"Žydai Lietuvoje" http://litvakai.mch.mii.lt
"Multimedijos mokytojai" http://mm.mch.mii.lt

"Lietuvos muziejų portalas" http://www.muziejai.lt
"ALF Viešosios politikos projektai" http://politika.osf.lt
CHIMER http://www.chimer.lt

Dalyvavo kuriant kompaktinius diskus: "Kūryba ir tradicijos: geometriniai lietuvių audinių raštai" ir "Lietuvos tautinės mažumos: kultūros paveldas".


Saulius Pauliukas
Vilniaus universiteto matematikos specialybės studentas, Matematikos ir informatikos instituto darbuotojas.

El. paštas: abra@takas.lt 

Saulius Pauliukas gimė 1979 m. sausio 16 d. Panevėžyje. 1997m., baigęs Juozo Balčikonio gimnaziją, įstojo į Vilniaus universitetą, Matematikos ir informatikos fakultetą, taikomosios matematikos specialybę. Šiuo metu yra antro magistrantūros kurso finansų ir draudimo matematikos specializacijos studentas.

Elektroninės leidybos srityje dirba nuo 1997 m.. Veiklą pradėjo nuo internetinių puslapių kūrimo, išklausė informacinių technologijų kursus  Helsinkyje (Suomija). 1999 m. pradėjo dirbti Matematikos ir informatikos institute  - diegia informacines technologijas internetiniuose projektuose.

1998 - 2000 m. dalyvavo kuriant tokias Interneto svetaines:

"Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda" http://alka.mch.mii.lt
"Žydai Lietuvoje" http://litvakai.mch.mii.lt

"Lietuvos muziejų portalas" http://www.muziejai.lt

Dalyvavo kuriant kompaktinius diskus: "Kūryba ir tradicijos: geometriniai lietuvių audinių raštai" ir "Lietuvos tautinės mažumos: kultūros paveldas".

 © 2000, MCH 
 Atnaujinta 2007.09.04