Bartholomeus, Muntauto, kitaip Aleksandro, s.
Benediktas XI, Benedictus, popiežius
Benediktas, Benedictus, Poznanės vysk.
Bernardas, Bernardus de Borch, Livonijos ordino magistras
Byanoschunoywyczy Michailo ir Matheyusz, valstiečiai
Bodenkovskis Volčkus, Bodenkovskij Volčko
Bogdanus, Nekrošiaus Eirudavičiaus našlės Onos s.
Bogdanus, Svyrių kunigaikščio Mykolo Daniuševičiaus s.
Boleslovas Pamaldusis, Bolezlaus, Lenkijos karalius
Boleslovas, Boleslaus IV, Mazovijos kunigaikštis
Bonumbra Antonius, popiežiaus nuncijus
Borch, de
Botj, Svyronių valstietis
Budilavičius Stanislovas, Budylowicz Stanislaw, Mongirdavičiaus Vaclovo giminaitis
Butkus Jackevičius, Buthko Jaczkowycz; Anasthasia, jo žmona