Gačinas iš Sarbievo, Gaczin de Sarbyewo, Mazovijos b.
Galiginavičius Alekna, Olechno Goliginowicz, Voverių paveldėtojas
Gallus de Cenibach, Joanitų ordino prioras
Ganna
Gastoldi, Gasztolthowicz
Georgius, arba Gotholtowicz
Gerhardus de Malmigrode, Livonijos ordino vienuolis
Getautavičius Dargis, Dorgysz Gethowthowycz
Ginvilavičius Narbutas, Gynvylovicz Narbuth, Vilniaus pv. žem.
Girdavičius Daugėla, Gyrdowicz Dowgal
Gordyna
Gordyninaja
Goštautas Jonas, Petro s., Gasztholthowicz Johannes Petri, Gastolthowich
Goštautas Jurgis, Gastoldi Georgius
Goštautas Martynas, Gastolthowicz, kilmingasis
Goštautavičius (Goštautas) Petras, Gastowtowicz Petrus
Gotoltovičius Jurgis
Grigas, arba Johanes, Svyrių kunigaikštis
Grimalavičius Nemira, Grimalovič, dvarionis
Grotas Jonas, Kgrot Jan, Pasvalio klebonas
Gupadatinus P.