Helena, Muntauto žmona
Helena, Vilniaus miestiečio Luko žmona
Herburtas Mamertas, kanauninkas
Hordyna Jokūbas Koribanovičius,
Hordyna Jokūbas Koribanovičius, Gordyna, Vilniaus maršalas