Jachno
Jacobus
Jagiello
Januševičius, Januškevičius, Januškovičius Teodoras, Januškovič, Januševič Feodor, Fedko, Ldk raštininkas, maršalas, Skirsnemunės, Žiežmarių vietininkas, Vladimiro seniūnas
Jenkoviči, Enkoviči, Bresto žydai
Jermogen, Ermogen, raštininkas
Jerubienė Sventochna, Jarubowa Swyathochna, Vilniaus miestietė
Jevlaško, Volčkaus Bodenkovskio s.
Joannes
Jogaila, Vladislovas Jogaila, Ladislaus Jagello, Vladislaus Jagiello, Wladislaus, Ldk, Lk
Johanas iš Grabių, Johannes de Hrabye, b.
Johannes
Johannes Apostolus, šv.
Johannes de Conyeczpole, cancellarii
Johannes, arba Krigas, Svyrių kunigaikštis
Johannes, Bistryčios ir Medininkų augustinų vien. vienuolis
Johannes, Mazovijos sen.
Johannes, Vilniaus pranciškonų vien., bžn. vikaras
Jokūbas, Jacobus, [Plichta], Vilniaus vysk
Jokūbas, Jacobus, Bistryčios ir Medininkų augustinų vien. prioras
Jokūbas, Jacobus, Horoodilovo bžn. kleb.
Jokūbas, Jacobus, Krokuvos pranciškonų vien. gvardijonas
Jokūbas, Jacobus, kun. iš Plocko
Jonaitis Stanislovas [Kęsgaila], Janovicz Stanislao, Žemaitijos sen.
Jonas ir jo broliai Jonaičiai [Kęsgailos?], Joannes ...cum... Fratribus Janowiczy
Jonas iš Sarbievo, Johannes de Sarbyewo
Jonas XXIII, popiežius
Jonas, Chelmo vysk.
Jonas, kitaip Koniuchas, Johannes alias Conyuch
Jonas, kitaip Krigas, Grigas, Joannes alias Crig, Svyrių kunigaikštis; taip pat Svirskis, Svyriškis
Jonas, Mikalojaus s., iš Vilniaus; Johannes, Lucko vysk.
Jonas, Vilniaus vysk., [Lasavičius]
Jonavaičiai, Janowiczy, Horodziščės bžn. steigėjai
Jonušas, Jonas, Johannes, Mazovijos kunigaikštis
Jurgis, Radvolos s., Georgius Radwylonis, Pamusės b.
Juschkonis, t.y. Juškos s.