Kaniuchas
Kaributaitis Teodoras
Katerina, Katherina
Katerina, Katherina, Caterina, Jono iš Grabių žmona, Stanislovo iš Sokolovo d.
Katerina, Katherina, Goštautavičiaus (Goštauto) Petro žmona
Katerina, Katherina, Pyethkowa, Jono Goštauto žmona
Katerina, Katherina,Vilniaus miestiečio Luko žmona
Kazimieras Jogailaitis, Kasimirus, Ldk, Lk
Kęsgaila, Kenszgailowitcz Joannes, Ldk Kazimiero maršalas
Klemensas IV, Clemens, popiežius
Klemensas, Kijevo vysk.
Kotryna
Kotryna, Bazilijaus Sakavičiaus (Sakaičio) d.
Kotryna, Vilniaus miestiečių Luko ir Elenos d.
Kristinas iš Šrensko, Christinus de Srzensk, Mazovijos kunigaikščio dvariškis
Kučiukas Jonas, Johannes Kuczuk de Solecznyky, Ldk dvaro maršalka
Kučiukas, kitaip Konradas, Conradus, alias Kuczuc, Žirmūnų savininkas
Kuenlin