Nekrašas Eirudavičius [Nekrošius], Niekrass Eyrudowicz, Bijūtiškio b.
Nekrošius Volodkovičius
Nemierza, Mazovijos b.
Nemiravičius Mikalojus, Nemiraitis, Neymirowycz Nicolaus, Vseliubo tėvonis
Nemyra, Nyemir
Nicolay de Clodawa, vyskupo vicenotaras
Nicolaus, Ldk Aleksandro ūkvedys
Nicolaus, šv.
Nicolaus, Vilniaus vysk.
Niekrass Eyrudowicz
Niklassz, Vilniaus auksakalys
Noxeto, Pe[trus] de