Odonicas, Odoničius
Oluška, Oluszka, Girdavičiaus Daugėlos žmona
Ona Anubavičiūtė Rurkienė, Anna Rurkowa Anubowna
Ona Talkonytė, Anna Talkonis, b.; Viliušiškių k. tėvonė; Alberto, Juškos s., žmona
Ona, Anna, [Davainos], Davainavičiaus Ivaškos (Jono) žmona
Ona, Anna, Lasko kunigaikštienė, Teodoro Kaributaičio d.