[Wasillo], Vilniaus vysk.
Vaclovas, kitaip Nemyra, Jokūbavičius; Venceslaus, alias Nyemir, b.
Velkersem Verwinus, Livonijos ordino narys
Venceslaus, alias Nyemir, Jakubowicz
Vyslaus, Vytauto laikų Drohičino ž. b.
Vytautas, Wythowdus, Witold, Witoldus, Vitovt, Woythowdus, Ldk
Vladislaus Jagiello
Vladislovas III Laibakojis, Laskonogis, Vlodislaus, Lenkijos kunigaikštis
Vladislovas Odonicas, Odoničius, Vladislaus Odonis, Lenkijos kunigaikštis
Volčkus Bodenkovskis
Volochas Motiejus
Volochavičius Stankus, Volochovič Stanko, Vilniaus miestietis
Volodkavičius Nekrašas, Nyekrasch Volozkowycz, Bielyčios laikytojas