Eirudavičienė Ona, Anna, Nekrošiaus Eirudavičiaus našlė 
- F3-68
- Bogdanas ir Žygimantas, Sigismundus, jos sūnūs F3-68