[Eirudavičius Nekrošius], Eyrudowicz Niekrass, Bijutiškio vld.  F3-68