Elūbieta, Elisabeth, Mikalojaus Nemiravičiaus ūmona  F6-46