Elūbieta, Elisabeth, Sakavičiaus Andriaus ūmona  F6-57