Radvila iš Pamusės dv., kilmingųjų Jurgio ir Stanislovo tėvas  F6-21