Račiučio, Račiautina
Račkiškių, Raczkiszki, Raczkyszki
Radzylovo
Rakliškės arba Rėkliškė, Rakliszki, Raclysz
Ratj
Reichembachas, Reychembach
Rėkučio, Rekuteva
Ribiškės arba Lukėnai
Rinkutis, Rynkuthe
Ryga, Rigensis
Rohačevas, Rohaczew
Roma
Rusaki
Rusija, Russia
Ruska Gorka
Rutos dv.