Dalyvavimas konkursuose, bendrųjų projektų nominacijos

Pasaulinės parodos EXPO 2000 Hanoveryje dalyvis. Apdovanotas Medaliu.

Kompaktinis diskas išleistas 2000 m., remiant UNESCO, bendradarbiaujant su Lietuvių kalbos institutu


.

© 2000, MCH.   Atnaujinta 2002.11.21