2 . Svarbiausi HTML dokumento elementai Previous/Main/Forward

[Pavadinimai] - [Pastraipos] - [Nuorodos]

Taigi, visų pirma HTML dokumente turi būti įrašytos pagrindinių struktūros elementų komandos <HTML>, <HEAD> ir <BODY> ir jas atitinkančios pabaigos žymės </HTML>, </HEAD> ir </BODY>. Informacija talpinama tarp komandos <BODY> ir jos pabaigos žymės. Tekstą Jūs galite rašyti naudodami patį įvairiausią teksto formatavimą - tarpus, tabuliaciją, perkėlimą į kitą eilutę ar centravimą, tačiau tai ignoruos naršyklė - ji dėmesį kreips tik į HTML komandas. Papildykime savo pavyzdį keletų frazių:


<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Mano pirmasis puslapis</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Hello World !
Na, rodos, ir viskas. Viso gero
</BODY>
</HTML>


Reiktų tikėtis, kad būtent tokį tekstą ir pamatysite, kai žiūrėsite dokumentą peržiūros programa. Deja, taip nėra. Spustelkite čia pvz ir pamatysite, kaip tai atrodo. Visas tekstas yra vienoje eilutėje ir tarpo tarp dvieju paskutinių sakinių irgi nebus - visi teksto formatavimo ženklai ignoruoti. Taigi, keletas pagrindinių komandų, kurios padės išsikapstyti iš šios situacijos:

Pavadinimai

Tekstas dažniausiai skirstomas į dalis ir kiekviena jų turi savo atskirą pavadinimą. Tai frazė, atskirta nuo kito teksto ir galbūt rašoma didesnėmis ir ryškesnėmis raidėmis, nei visas kitas tekstas. Pavadinimams yra išskirta atskira HTML komandų grupė vadinama Headings. Komandos susideda iš raidės 'H' ir skaičiaus nuo 1 iki 6. Didžiausias raides nurodo komanda <H1>, o mažiausias - <H6>. Komandos pabaigos žymė yra </Hi>, čia i - skaičius nuo vieno iki šešių. Taigi, štai kaip viskas atrodo (kartu su pavyzdžiu užrašyta ir komanda, kurią derėtų naudoti):

<H1> Šis tekstas labai didelis< /H1>

<H2> O šis truputį mažesnis </H2>

<H3> Va šis toks pats, kokį naudoju aš </H3>

<H4> O dabar pradedame mažėti </H4>

<H5> Visai visai maži </H5>
<H6> Na, ar matosi kas nors? Mažesnio pavadinimo vargu ar bereikia... </H6>

Pastraipos

HTML dokumente esantį tekstą naršyklė pati automatiškai dalija į eilutes pagal peržiūros lango plotį ir ignoruoja visus formatavimo simbolius. Teksto skirstymui į atskiras pastraipas naudojama komanda <P> (paragraph). Kiekviena nauja pastraipa turėtų būti pradedamas ja. Pastraipos pabaigos žymė yra </P>, bet ji nėra būtina. Taigi, prisiminkime pavyzdį ir jį pataisykime taip:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Mano pirmasis puslapis</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Hello World ! <P> Na, rodos, ir viskas. Viso gero
</BODY>
</HTML>


Dabar tekstas, esantis po komandos <P> prasidės naujoje eilutėje. Spustelkite čia pvz ir pamatysite kaip tai atrodo. Tokiu būdu galima patogiai suskirstyti ilgą tekstą į dalis, tuo palengvinant jo skaitymą.

Nuorodos

HTML dokumentai išsiskyrė kaip atskira informacijos pateikimo grupė ne todėl, kad taip galima patogiai perduoti tekstą ir vaizdus, bet todėl, kad jie turi nuorodas - aktyvius teksto elementus, kurių pagalba galima pereiti iš vieno dokumento į kitą, nesvarbu, kur tas kitas yra: tame pačiame kompiuteryje ar kitame pasaulio krašte, svarbu, kad jis egzistuoja ir yra teisingai nurodyta jo dislokacijos vieta. Vartotojui tai suteikia galimybę klavišo paspaudimu lengvai keliauti WWW puslapiais. Paprastai nuorodos (hyperlinks) išskiriamos iš teksto spalva ir pabraukimu, todėl būna nesunkiai atpažįstamos viso teksto fone. Nuorodoms formuoti naudojama komanda <A> (anchor). Tarkime, Jūs norite sukurti nuorodą į kitą savo dokumentą, vardu 'pvz2.html'. Taigi, Jūs:
 1. Pradedate rašyti komandą: <A (po raidės A turi būti tarpas).
 2. Nurodote dokumentą, į kurį bus nuoroda, naudodami komandos atributą HREF: HREF="dokumento_adresas".
 3. Užbaigiate komandą ženklu '>'.
 4. Rašote tekstą, kuris bus naudojamas kaip nuorodos aprašymas dokumente (tik jis bus matomas vartotojui, nes tai, kas parašyta pačioje komandoje, "matys" tik naršyklė).
 5. Rašote komandos pabaigos žymę </A>.

komanda atrodo taip:
<A HREF ="pvz2.html">Mano antras puslapis</A>., o dokumente tai atrodys šitaip:
Mano antras puslapis.
Šiame pavyzdyje nuoroda yra į dokumentą, kuris yra tame pačiame kompiuteryje ir tame pačiame kataloge, kaip dokumentas, kuriame ši nuoroda rašoma. Tačiau taip būna ne visada. Dažnai dokumentas būna kitame kataloge ar net kompiuteryje, todėl naudojami keli nuorodų tipai:
 • Reliatyvi nuoroda - nuoroda į dokumentą, esantį kitame kataloge, pradedant katalogu, kuriame yra dokumentas. Pavyzdžiui :
  <A HREF ="../kitas/antras.html">Mano antras puslapis</A>.
 • Absoliuti nuoroda - nuoroda į dokumentą, esantį kitame kataloge, pradedant šakniniu katalogu. Pavyzdžiui:
  <A HREF ="/users/Ingrid/HTML/kitas/antras.html">Mano antras puslapis</A>.
 • Bendroji nuoroda - nuoroda į dokumentą, dažniausiai (bet ne būtinai) esantį kitame kompiuteryje, naudojant universalų informacijos šaltinio adresą (URL). Pavyzdžiui:
  <A HREF ="http://www.vpu.lt/Ingrid/kitas/antras.html">Mano antras puslapis</A>.

[ Pradžia 1 2 3 4 5 6 7 8 ]