4 . Teksto grupavimo komandos Previous/Main/Forward

[<ADDRESS>] - [<BLOCKQUOTE>] - [<BR>] - [<CENTER>] - [<COMMENT>] - [<DIV>] - [HR] - [<NOBR>] - [<PRE>] - [<SPACER>] - [<WBR>]

Tai komandos, skirtos ne atskirų žodžių formatavimui, bet prasminių teksto dalių išskyrimui į grupes. Šios komandos galioja visam tekstui nuo komandos pradžios iki jos pabaigos žymės. Viena jų - jau minėta pastraipos komanda <P>. Tai labai svarbūs HTML dokumento formavimo įrankiai. Štai keletas jų:

<BR>

Labai svarbi komanda, suteikianti galimybę perkelti tekstą į naują eilutę. Skirtingai nei komanda <P> ji nepalieka vertikalaus tarpo tar teksto iki komandos ir po komandos. Pavyzdys:

Štai pirma eilutė
O štai antra eilutė


<SPACER>

WWW naršyklės ignoruoja daugiau nei vieną tarpą tarp raidžių, kartais reikalinga įterpti horizontalius (paragrafo pradžios atitraukimas) ar vertikalius tarpus ir yra nepatogu naudotis tokiomis priemonėmis kaip <BR> komanda. Bendru atveju tarpas - tai tuščia vieta dokumente ir nors iš pirmo žvilgsnio tai atrodo paprasta, tačiau ne taip jau lengva realizuoti be specialios komandos. Taigi, komanda <SPACER> būtent ir skirta tarpams tekste formuoti. Ji turi keletą argmentų rinkinių: Pavyzdžiai:

Štai čia horizontalus 25 taškų ilgio tarpas - . Čia jis baigiasi.
O dabar tokio pat dydžio vertikalus tarpas - Ši eilutė turėtų būti "atitraukta žemyn nuo viršutinės.
Panaudosime atributą BLOCK, 25x25 dydžio tarpui sukurti: Pabaiga
Trumpa eilutė.


<NOBR> ... </NOBR>

Visas tekstas, esantis tarp šios komandos pradžios ir pabaigos žymės privalo būti vienoje eilutėje ir negali būti perskeltas į kelias. Paprastai tekstą naršyklė suskaido pagal žodžius į eilutes, tačiau jei reikalinga, kad koks pavadinimas tarkime Vilniaus Universitetas nebutų perskeltas (viena eilutė baigiasi Vilniaus, o kita prasideda Universitetas), tai reikia jį "apskliausti" komanda <NOBR> ir jos pabaigos žyme, kurios nedera pamiršti. Analogišką rezultatą galima pasiekti naudojant specialų simbolį '&nbsp', reiškiantį vietą, kurioje negalimas perkėlimas ar eilutės dalijimas, bet yra tarpas. Pavyzdys:

Tekstas tekstas tekstas, dar truputi teksto, kuo daugiau teksto, na o dabar pavadinimas: Vilniaus Universitetas.


<WBR>

Komanda, priešinga komandai <NOBR>, nes "sufleruoja" naršyklei, kuriuo žodžiu ji gali perkelti tekstą į kitą eilutę, jei to prireiktų. Naudojama tekste, esančiam tarp komandos <NOBR> ir jos pabaigos žymės, norint fiksuoti leistiną perkėlimo vietą tam tikrame teksto intervale. Pavyzdys (tekstas prasidedantis po kablelio yra "apskliaustas" komandos <NOBR> ir jos pabaigos žymės):

Tekstas tekstas tekstas, dar truputi teksto, kuo daugiau teksto, na o dabar pavadinimas: Vilniaus Universitetas.


<PRE> ... </PRE>

Na o ši komanda leidžia apsieiti be HTML komandų formatuojant tekstą, nes dabar tekstas bus pateiktas fiksuotu šriftu ir būtent tokiame formate, kokiame pateiktas byloje. Keletas pastabų apie tekstą ir kitų komandų naudojimą tekste, esančiame šios komanos įtakoje: Pavyzdys:

Stai keletas tarpu:         O dabartekstas..... 
O cia kita eilute ir nepanaudota nei vienos HTML komandos !!!
Tiesa, negalima naudoti spec. simboliu, todel nera lietuvisku raidziu :( ... 

<CENTER> ... </CENTER>

Tekstas, esantis tarp komandos ir jos pabaigos žymės, bus centruojamas, t.y. atsidurs puslapio viduryje jo vertikalių kraštų atžvilgiu. Pavyzdys:

Šis tekstas yra per patį viduriuką...

<DIV> ... </DIV>

Tai labai patogi komanda, skirta dalies teksto orientacijai keisti: t.y. lygiuoti jį į kairįjį/dešinį kraštą arba centruoti. Tekstas tarp komandos pradžios ir pabaigos žymių yra pradedamas ir baigiamas nauja eilute. Tam yra naudojamas atributas ALIGN="LEFT|CENTER|RIGHT". Šį atributą turi ir kitos teksto grupavimo komandos: <P>, <H1>, ...<H6>. Pavyzdys:

Komanda <DIV ALIGN=LEFT>Šis tekstas lygiuojasi į kairįjį kaštą.</DIV>. Ir rezultatas:

Šis tekstas lygiuojasi į kairįjį kaštą.
Šis tekstas yra puslapio centre
Šis tekstas lygiuojasi į dešinįjį kaštą.

<BLOCKQUOTE> ... <BLOCKQUOTE>

Komanda skirta citatoms išskirti, tekstas truputį atitraukiamas nuo puslapio kraštų ir paprastai pradedamas ir baigiamas nauja pastraipa. Pavyzdys:

Manau , kad žodžiai

Sumerk blakstienas - ir as ateisiu, -
Tau išbučiuosiu plaukus melsvus -
Be pareigų ir be jokių teisių, -
Kaip ir tas vėjas - jaunas, gaivus.
Yra iš Salomėjos Nėries eilėraščio.

<ADDRESS> ... <ADDRESS>

Tai komanda, skirta adresui, autoriui ar kitai tokio tipo informacijai rašyti. Visa informacija pradedama iš naujos eilutės ir baigiama taip pat nauja eilute. Tekstas viduje rašomas kursyvu. Pavyzdys:

Tekstas ... po to adresas

Mr. Cosmic Kumquat
SSL Trusters Inc.
1234 Squeamish Ossifrage Road
Anywhere
NY 12345
U.S.A.
vėl tekstas ...

HR

Šia komanda galima linija atskirti vieną teksto dalį nuo kito (kas sėkmingai daroma šiame dokumente). Galimi patys įvairiausi šios linijos variantai, naudojant atributus:
 • <HR SIZE=skaičius> - nurodo, kokio pločio turi būti linija. Štai keletas:


 • <HR WIDTH=skaičius|procentai> - nurodo kokio ilgio bus linija: absoliučiu dydžiu, t.y. kiek taškų, arba santykiniu dydžiu - kiek procentų puslapio užims. Pavyzdžiai (10, 50 ir 100 %):


 • <HR ALIGN=left|right|center> - na tikriausiai aišku, kad nurodo koks bus lygiavimas: į kairį kraštą, centruota linija ar į dešinį kraštą. Žinoma, tai naudinga tik tada, kai linija nėra viso puslapio pločio. Pavyzdukai:


 • <HR NOSHADE> - tai stora "neįspausta" linija be šėšėlių - tiems kam reikia tikrai solidžios linijos:
 • <HR COLOR=vardas|#rrggbb> - galima nurodyti kokios spalvos bus linija vartojant spalvos vardą arba šešioliktainį kodą. Pavyzdžiai:


<COMMENT> ... <COMMENT>

Komanda, skirta teksto "paslėpimui" - tekstas tarp komandos ir jos pabaigos žymės nebus matomas naršyklės vartotojui. Ši komanda ekvivalenti komandai <!-- ... -->. Pavyzdžio nebus, nes Jūs vis tiek jo nematysite (juk tam komanda ir skirta). Naudotina, norint paslėpti komentarus ar nereikalingas šiuo monentu, bet gal dar praversiančias dokumento dalis.
Pastaba:Jei pavyzdys aprašyme neatitinka to kas parašyta, tai dar nereiškia, kad jis neteisingas, gal tiesiog Jūsų naršyklė "nesupranta" kai kurių naudojamų komandų ar jų atributų. Patikrinkite tai.

[ Pradžia 1 2 3 4 5 6 7 8 ]