8 . Dar kartą apie nuorodas ir <BODY> Previous/Main/Forward

[<BODY> ... </BODY>] - [<A> ... </A>]

Kalbant apie nuorodas ir komandą <BODY> nebuvo nurodytas pilnas šių komandų formatas, nenorint apsunkinti pirmųjų skyrių dideliu informacijos kiekiu, todėl šiame skyriuje apie komandas bus papasakota truputį daugiau.

<BODY> ... </BODY>

Ši komanda turi daugybę atributų ir skirta ne tik išskirti HTML dokumento kūną, kaip atskirą jo struktūros elementą, bet ir nurodyti pagrindines dokumento charakteristikas. Trumpas atributų aprašymas:

BGCOLOR="spalvos kodas|vardas"
- nurodo, kokios spalvos bus viso HTML dokumento fonas.
TEXT="spalvos kodas|vardas"
- nurodo, kokios spalvos bus tekstas HTML dokumente (jei spalva nebus nurodyta kitaip).
LINK="spalvos kodas|vardas"
- nurodo, kokios spalvos bus "naujos" nuorodos: nuorodos, kurios dar nebuvo aplankytos vartotojo (neužfiksuotos naršyklės, kaip lankytos).
VLINK="spalvos kodas|vardas"
- nurodo, kokios spalvos bus "senos" nuorodos: nuorodos, kurios jau buvo aplankytos vartotojo (užfiksuotos naršyklės, kaip lankytos).
ALINK="spalvos kodas|vardas"
- nurodo, kokios spalvos bus "aktyvi" nuoroda, t.y. nuoroda jos pasirinkimo momentu.
BACKGROUND="bylos_vardas|nuoroda"
- nurodo, kokia grafinė byla bus naudojama kaip fonas HTML dokumentui. Paprastai tai nedidelis grafinis fragmentas,kartojamas tiek kartų, kol užpildo visą HTML dokumentą.

<A> ... </A>

Jau buvo minėta, kad nurodant nuorodos dokumentą galima naudoti universalų šaltinio adresą (URL). Šis adresas susideda iš trijų dalių: serverio tipo, serverio, dokumento ir dokumento vietos nurodymo. Pirmoji dalis naudojama todėl, kad šiuolaikinės peržiūros programos dažnai leidžia naudotis ne tik WWW o ir kitų serverių resursais. Taigi, pagrindiniai tipai:

<A HREF="http://...">
nuoroda į HTML dokumentą, kuris yra WWW serveryje.
<A HREF="ftp://...">
nuoroda į FTP serverį; dažnai naudojama kartu su bylos nurodymu. Paprastai naršyklė naudoja anoniminį FTP serverį.
<A HREF="gopher://...">
nuoroda į Gopher serverį.
<A HREF="mailto:...">
naudojama laiškui siųsti. Naršyklė keipiasi į ją aptarnaujančią pašto programą ir nurodytu adresu yra siunčiamas laiškas.
<A HREF="news:...">
nuoroda į naujienų grupę (newsgroup). Naudoti rizikinga, nes neaišku, ar turi galimybę konkretus vartotojas ir jo naudojamas naujienų serveris prisijungti prie nurodytos grupės.
<A HREF="telnet://...">
nuoroda į TELNET serverį. Paprastai buna aktyvuojama programa, kuri naudojama TELNET seansams.
<A HREF="wais://...">
nuoroda į WAIS indeksuotų duomenų bazių serverį.

Nuorodos galimos, ne tik tarp dokumentų, bet ir vieno dokumento ribose. Tam naudojamas papildomas atributas NAME="vardas". Tarkime Jūsų dokumente yra tam tikra vieta, į kurią reikia kreiptis iš kitos to paties dokumento vietos. Tada toje dokumento vietoje, į kurią bus kreipiamasi, reikia įterpti nuorodą su šiuo atributu, tarp komandos pradžios ir pabaigos žymių galimas bet nebūtinas tekstas. Taigi, rašoma komanda:
<A NAME="vardas"> galimas tekstas arba jo nėra </A>.
Toje dokumento vietoje, iš kurios kreipiamasi rašoma nuoroda į reikiamą vietą tokiu būdu: dokumento pavadinimas nerašomas, o vietos vardas nurodomas toks, koks yra apibrėžtas atributu NAME tik su ženklu '#' priekyje:
<A HREF="#vardas">Nuoroda į kitą to paties dokumento vietą</A>.

Žinoma, tokį konkrečios kažkokio HTML dokumento kreipimosi vietos nurodymą galima naudoti ir kreipiantis iš kito dokumento, tereikia po dokumento vardo parašyti ženklą '#' ir vietos pavadinimą. Pavyzdžiui:
Komanda <A HREF="basic.html#A>Pirmasis komandos <A> aprašymas</A>.
Rezultatas: Pirmasis komandos <A> aprašymas.

Dar vienas nuorodos komandos atributas bus aprašytas vėliau, nes jis reikalingas tada, jei HTML dokumente naudojami rėmeliai. Tai atributas target.


[ Pradžia 1 2 3 4 5 6 7 8 ]