8 . Trumpa HTML redaktorių apžvalga Previous/Main/Forward

Programinės įrangos rinka siūlo milžinišką HTML redaktorių pasirinkimą. Jei anksčiau HTML dokumentai buvo kuriami naudojant įprastus tekstinius redaktorius, tai dabar egzistuoja trijų tipų HTML redaktoriai:
  1. text - tai tekstiniai redaktoriai, kurie specialiai patobulinti, pritaikant juos HTML dokumentų kūrimui.
  2. toolbar - tai specializuoti HTML dokumentų redaktoriai, kurių meniu, kodų ir kitos sistemos optimaliai pritaikytos HTML dokumentų kūrimui. Dažnai turi papildomas galimybes - interaktyvų ir kompleksinį HTML dokumentų kūrimą, tikrinimą, administravimą ir pan.
  3. WYSIWYG - pstariuoju metu sparčiai auganti redaktorių šeima, kuri suteikia galimybes kurti ir redaguoti tiesiogiai HTML vaizdą ir visiškai ar beveik nereikalauja HTML kalbos žinojimo, nes dokumento konvertavimą į HTML kalbą atlieka (sėkmingai ar ne) pati programa.

HTML redaktorių lentelė

Pažymėjimai: T - toolbars tipo redaktorius, W - WYSIWYG tipo redaktorius. X - X-windows ar UNIX aplinkoje naudojamas redaktorius, W - Windows3.x redaktorius, N - Windows NT/95 aplinkos redaktorius, M - Macintosh aplinkos redaktorius. RB Menu (Right Button Menu) - dešinio pelės klavišo meniu, Multi F/R (Multiple Find/Replease) - frazės paieška ir keitimas keliuose dokumentuose iš karto. Atr. Dialogs - dialogo langai atributams.
Redaktorius A
p
l
i
n
k
a
T
i
p
a
s
Galimybės Vartojimas Dizaineriai Kitos galimybės
L
e
n
t
e
l
ė
s
F
o
r
m
o
s
R
ė
m
e
l
i
a
i
J
a
v
a
/A
c
t.
X
J/VB
S
c
r
i
p
t
s
W
i
s
a
r
d
RB
M
e
n
u
Atr.
D
i
a
l
o
g
s
M
u
l
t
i
F/R
L
e
n
t
e
l
ė
s
F
o
r
m
o
s
R
ė
m
e
l
i
a
i
Gr.
Ž
e
m
ė
l.
P
e
r
ž
i
ū
r
a
F
T
P
AOLpress 1.2.3 WXNMW ++-+- --~- ++-+ +?
FrontPage Editor 97 NW ++++- ++~- ++~+ +?
HotDog Profesional 3 NT +?+++ ?+?? +?++ ??
HotDog Standard NT ++--- --~- +--- -?
HodDog Express NW +???? +??? +??? ++
Corel Web.Designer WNTW ~+++- --~- ~++- -?
HoTMetaL Pro 3.0 WNXMTW ++++~ -+++ +++~ ~~
Macromedia Beckstage Designer 2 WNW ++-+- ?+-- -+-+ ++
Homesite 2.5 NT +++++ -+~+ +-+- +-
CMed 2.1 WNTW ++++- --+- ---+ +?
Navigator Gold 3.0 NW +++++ ++-- ++++ ++
asWedit 3.0 XT +-+-- -?+- +--- +?
BBedit 4.04 MT +-?-- -??- +-?- +?

Redaktoriai ir konverteriai DOS aplinkai:


[ Pradžia 1 2 3 4 5 6 7 8 ]

Į kurso pradžią