5 . Formos - bendravimas su vartotoju Previous/Main/Forward

[<FORM>] - [<INPUT>] - [<TEXTAREA>] - [<SELECT> - [<OPTION>]

Visos iki šiol nagrinėtos komandos nesuteikia galimybės aktyviai bendrauti su klientu, peržiūrinčiu puslapį. Todėl yra įvedama nauja HTML komandų rūšis, skirta pačiai įvairiausiai informacijai iš kliento priimti ir specialiu protokolu persiūsti WWW serveriui. Gauta informacija yra perduodama HTML dokumentams su specialios kalbos (pavyzdžiui JavaScript) intarpais arba programoms, rašytoms kažkokia programavimo kalba ir dažnai vadinamoms CGI (Common Gateway Interface) bylomis.


<FORM>...</FORM>

Komanda nustato kliento įvedamų duomenų formą ir perdavimo serveriui parametrus. Komanda turi savo pabaigos žymę </FORM>. Tarp komandos pradžios ir pabaigos žymių gali būti rašomas HTML tekstas ir specialios komandos - formų elementai. Komandos atributai yra:
 1. ACTION="nuoroda" - nurodo, kokiam dokumentui ar bylai bus pasiūsta formos surinkta informacija.
 2. METHOD="protokolas" - nurodo kokiu protokolu bus siunčiama informacija. Dažniausiai naudojamos reikšmės yra GET ir POST.
 3. ENCTYPE="kodavimo tipas" - nurodo, kokiu būdu bus koduojama informacija perdavimo iš kliento kompiuterio į serverį metu, jei pats protokolas automatiškai nesirenka jam reikalingo.
Formos rezultatas susideda iš vardų ir reikšmių porų, kurias sudaro formos elementų atributų NAME reikšmės ir tų elementų duomenys.
Forma turi penkis pagrindinius elementus: komandas INPUT, OPTION, SELECT ir TEXTAREA.

<INPUT>

Tai įvedimo laukas, kurio informaciją vartotojas gali redaguoti. Galimi keli šio lauko tipai, apibrėžiami atributu TYPE="tipas". Nuo to koks bus įvedimo lauko tipas priklauso kokie dar bus reikalingi atributai:

Komandos atributai, naudojami visų tipų laukams:
 • NAME=vardas" - apibrėžia elemento vardą. Būtinas atributas, nes yra perduodamas kaip duomenų identifikatorius.
 • VALUE="reikšmė" - lauko reikšmė, skaitinė arba simbolinė. Reikalinga, jei laukas turi vaizduoti kažkokį tekstą ar reikšmę ar reikšmė, kuri bus perduota į serverį, tuo atveju, jei laukas bus pasirinktas (RADIO tipo laukams).

Pavyzdžiai:

Įveskite savo vardą: (Naudojama komanda: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="Vardas" VALUE="Vardas" SIZE=20 MAXLENGTH=50>)
Įveskite savo slaptažodį: (Naudojama komanda: <INPUT TYPE="PASSWORD" NAME="Passwd" SIZE=10 MAXLENGTH=20>)
Jūs esate:
Studentas;
Moksleivis;
Nesimokau.
(Naudojama komanda:
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="Select" VALUE="1">Studentas;
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="Select" CHECKED VALUE="2">Moksleivis;
<INPUT TYPE="RADIO" NAME="Select" VALUE="3">Nesimokau.)
Kam naudojate šį HTML kalbos aprašymą ?
Susipažinimui su HTML kalba;
HTML kalbos mokymuisi;
HTML kalbos komandų patikslinimui, kaip žinyną.
(Naudojama komanda:
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="Ats1" VALUE="1">Susipažinimui su HTML kalba;
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="Ats2" VALUE="1">HTML kalbos mokymuisi;
<INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="Ats3" VALUE="1">HTML kalbos komandų patikslinimui, kaip žinyną.)


<TEXTAREA>...</TEXTAREA>

Formos elementas, skirtas didelių apimčių teksto įvedimui. Tai stačiakampė teksto įvedimo sritis, susidedanti ių tam tikro kiekio matomų eilučių ir stulpelių. Naudojama komanda <TEXTAREA> su šiais atributais:
 • COL="stulpelių_kiekis" - nurodo, kokio "pločio" bus įvedimo sritis.
 • ROW="eilučių_kiekis" - nurodo, kokio "aukščio" bus įvedimo sritis.
 • WARP="tipas" - nurodo žodžių perkėlimo į kitą eilutę tipą. Tai ne matomas ekrane perkėlimas, bet tas, kuris bus naudojamas perduodant informaciją serveriui.Tipai yra keli:
  • <TEXTAREA WRAP=OFF> - tokia yra reikšmė pagal nutylėjimą ir reiškia, kad jokio žodžių perkėlimo nebus vykdoma ir tekstas bus perduotas taip, kaip jis buvo užrašytas.
  • <TEXTAREA WRAP=VIRTUAL> - reiškia, kad net jei tekstas rašymo metu bus dalijamas į eilutes, vis tiek visos eilutes bus sujingtos į vieną ilgą eilutę.
  • <TEXTAREA WRAP=PHYSICAL> - galimas žodžių perkėlimas į kitą eilutę ir tekstas bus perduotas taip kaip buvo užrašytas.

  Komandoje, formuojančioje tokį tekstinį lauka turi ir pabaigos žymę </TEXTAREA>. Tarp pradžios ir pabaigos žymių esantis tekstas yra naudojamas kaip pradinis tekstas įvedimo laukui.

  Pavyzdys:

  Įveskite tekstą:

  <SELECT> ... ... </SELECT>

  Tai dar vienas formos elementas - taipogi leidžiantis pasirinkti vieną elementą iš kelių tik kitokia forma. Pasirenkamos alternatyvos yra išvardijamos naudojantis komanda OPTION. Pats elementas kuriamas naudojantis komanda <SELECT>, o komandos <OPTION> išvardijamos tarp SELECT komandos pradžios ir pabaigos žymių. Pagrindiniai atributai:

  • MULTIPLE - leidžia vartotojui pasirinkti keletą opcijų vienu metu.
  • NAME="vardas" - apibrežia formos elemento vardą.
  • SIZE="dydis" - apibrėžia matomų pasirinkimo opciju kiekį.

  <OPTION>


  Komanda, apibrėžianti pasirenkamas opcijas komandoje SELECT. Matomus vartotojui opcijų vardus reikia rįšyti iš kart po konkrečios komandos OPTION. Komanda turi keletą atributų:
  • DISABLED - reikalinga, norint uždrausti rinktis konkrečią opciją.
  • SELECTED - nurodo pasirinktą pagal nutylėjimą opciją.
  • VALUE - nurodo, kokie reikšmė bus persiūsta serveriui, jei ši opcija bus pasirinkta.

  Pavyzdys:

  Pasirinkite keletą iš patinkančių vaisių:
  (Naudojama komanda:
  <SELECT MULTIPLE NAME="sarasas" SIZE="5">
  <OPTION VALUE="1">Obuolys
  <OPTION VALUE="2">Kriaušė
  <OPTION VALUE="3">Vyšnios
  <OPTION VALUE="4" SELECTED>Slyvos
  <OPTION VALUE="5">Bananai
  <OPTION VALUE="6">Kivi
  <OPTION VALUE="7">Apelsinai
  <OPTION VALUE="8">Mandarinai)
  Kitokios formos ta pati komanda, leidžianti pasirinkti tik vieną iš opcijų: (Pakeista tik komanda SELECTE į: <SELECT NAME="sarasas" SIZE="1">)

  [ Pradžia 1 2 3 4 5 6 7 8 ]