3 . Teksto formavimas Previous/Main/Forward

[<B>, <I>, <U>] - [<FONT>] - [Loginiai formatai] - [Fiziniai formatai]

Tekstą HTML dokumentuose galima ne tik skirstyti į pastraipas, bet ir naudoti daugumą teksto formavimo būdų, naudojamų šiuolaikinėse tekstų ruošimo programose, tokiose kaip Microsoft Word. Yra skiriami du teksto formavimo būdai:

  1. Loginis formatas - priklauso nuo naršyklės. Tekstas parašytas naudojant komandą H1 visada bus didesnis nei tekstas, parašytas naudojant komandą H2, bet koks tiksliai bus raidžių dydis priklauso nuo naršyklės ir bendu atveju gali būti skirtingai programai skirtingas.
  2. Fizinis formatas - visiškai priklauso tik nuo WWW puslapio kūrėjo. Tarkime, Jūs galite fiksuoti, kad tam tikra teksto dalis bus rašoma naudojant 14 dydžio TimesLT šriftą. Tada nepriklausomai nuo peržiūros programos tekstas bus vaizduojamas būtent 14 dydžio TimeLT šriftu, žinoma jei toks šriftas yra vartotojo kompiuteryje. Priešingu atveju rezultatai gali būti įvairūs.

Visos teksto formavimo komados turi pradžios ir pabaigos žymes. Komanda lemia tik teksto, esančio tarp šių dviejų žymių, vaizdą. Tekste, esančiame tarp vienos komandos pradžios ir pabaigos žymių, galima naudoti kitas komandas.

Pagrindiniai teksto formavimo būdai

Pagrindiniai trys teksto stiliai yra jau seniai įprasti paryškintas (bold), kursyvas (italic) ir pabrauktas (underline). Na o juos atitinka komandos B, I ir U:

Komanda Pabaigos žymė Pavyzdys
<B> </B> Šis tekstas ryškesnis ir geriau matomas
<I> </I> Tai švelnus, "pasviręs" tekstas
<U> </U> Pabrauktas tekstas, paprastai kas nos svarbaus

Šrifto pakeitimas

Paprastai visas tekstas HTML dokumente rodomas tokiu šriftu ir spalva, kokie būna nurodytas naršyklėje ar HTML dokumento komandoje <BODY>. Tačiau skirtingoms teksto dalims galima naudoti skirtingus šriftus ir spalvas. Šrifto ir spalvos keitimui naudojama komanda <FONT>, kurios pabaigos žymė yra </FONT>. Štai pagrindiniai šios komandos atributai:

HTML komanda Trumpas aprašymas Pavyzdžiai
<FONT FACE="Šriftas"> tekstas </FONT> Tekstas bus vaizduojamas tokiu šriftu, koks nurodytas, jei toks šriftas yra vartotojo kompiuteryje MS LineDraw, Modern
<FONT COLOR="#rrggbb"> tekstas </FONT> Tekstas vaizduojamas spalva, nurodyta šešioliktainiu kodu (rrggbb). Spalvą galima nurodyti ir raktiniu žodžiu. geltona,
žalia,
raudona
<FONT SIZE="dydis"> tekstas </FONT> Nurodo, kokio dydžio turi būti raidės. Leistini skaičiai nuo 1 iki 7. 1 atitinka 9 taškų dydį, o 7 - 36-ių. Dydis gali būti nurodomas ir reliatyviai: -3, -2, -1, +1, +2, +3 - nurodo kiek turi pasikeisti raidžių dydis, lyginant su naudojamomis. trys,
penki,
septyni

Galima rašyti ir keletą atributų vienoje komandoje. Pavyzdžiui, komandos <FONT SIZE="5" FACE="TimesLT" COLOR="#0000FF"> rezultatas bus toks:
Penkto dydžio mėlynas tekstas, rašytas "TimesLT" šriftu

Pastaba: Jei šrifto, kurį nurodėte, vartotojo kompiuteryje nebus, tai laukiamo efekto nebus. Taigi, patariama nepiknaudžiauti šia galimybe.
Galima nurodyti ir šriftą, skirtą visam dokumento tekstui, išskyrus ribojamą komanda <FONT>. Tai daroma komanda <BASEFONT> be pabaigos žymės, kurios atributai tokie pat, kaip ir komandos <FONT>.

Loginiai formatai

Teksto, esančio tarp šių komandų pabaigos ir pradžios žymių, realus vaizdas gali keistis priklausomai nuo kompiuterio ir naudojamos naršyklės. Štai keletas komandų:

Komanda Paaiškinimas Pavyzdys
<CITE> tekstas <CITE> Tai komanda, skirta cituojamam tekstui pažymėti. Paprastai tekstas būna parašytas kursyvu "Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis !"
<EM> tekstas </EM> Analogija poligrafiniam kursyvui. Paprastai tai tekstas kursyvu. typographic emphasis
<KBD> tekstas </KBD> Skirta tekstui, parašytam ar gautam iš vartotojo klaviatūros. Paprastai tai tekstas monospace šriftu. Keyboard - monospace font
<STRONG> tekstas </STRONG> Analogija paryškintam poligrafiniam kursyvui. Paprastai tai paryškintas tekstas. strong typographic emphasis
<VAR> tekstas </VAR> Paprastai nurodo kintamojo vardą. Tekstas dažniausiai parašytas kursyvu. Tokiu šriftu rašykite kintamųjų vardus

Fiziniai formatai

Tai teksto formatavimo komandos, kurios nepriklauso nuo peržiūros programų. Tarp jų yra jau aukščiau minėtos <B>, <I> ir <U> komandos, o taip pat ir keletas kitų:

  • <BIG> tekstas </BIG> - tekstas taps truputį didesnis už aplinkinį.
  • <BLINK> tekstas </BLINK> - tekstas turėtų mirksėti. Ar mirksi? Jei ne, vadinasi Jūsų naršyklė "nesupranta" šios komandos.
  • <SMALL> tekstas </SMALL> - tekstas taps truputį mažesnis už aplinkinį.
  • <STRIKE> tekstas </STRIKE> - tekstas bus perbrauktas, kaip neteisingas žodis tekste...
  • <SUB> tekstas </SUB> - tekstas bus truputį žemiau ir mažesnis už aplinkinį.
  • <SUP> tekstas </SUP> - tekstas bus truputį aukšciau ir mažesnis už aplinkinį.
  • <TT> tekstas </TT> - teletaipo teksto stilius - fixed-width typewriter font.

[ Pradžia 1 2 3 4 5 6 7 8 ]