. Rėmeliai - HTML dokumentų sintezė Previous/Main/Forward

[<FRAMESET>] - [<NOFRAME>] - [<FRAME>] - [TARGET] - [<Pavyzdys>]

Kartais ilgas klaidžiojimas iš vieno dokumento į kitą gali pasirodyti gana nepatogus ir nuobodus, arba tiesiog kartais norisi sukurti pakankamai dinamišką puslapį, kuriame navigacija būtų daug greitesnė ir akivaizdesnė, nei tai galima realizuoti naudojant tiesiog nuorodas iš vieno dokumento į kitą. Tada galima naudoti kitą, sudėtingesnį HTML dokumentų grupavimo būdą - rėmelius. Tai keletas HTML dokumentų, vaizduojamų viename peržiūros lange. Jie yra atskirti vienas nuo kito matomomis arba nematomomis linijomis ir gali būti peržiūrimi ir keičiami naudojant nuorodas nepriklausomai nuo kitų tame pačiame lange esančių HTML dokumentų taip, lygtai visi jie būtų atskiruose peržiūros languose.
Peržiūros langas yra išskaidomas į dalis: horizontaliai ir vertikaliai ir kiekvienoje dalyje yra patalpinamas vis kitas HTML dokumentas. Visų pirma formuojamas naujas HTML dokumentas, kuris neturi BODY dalies. Vietoje jos naudojama kita komanda - <FRAMESET>, su pabaigos žyme </FRAMESET>, kuri ir nurodo, kad šis dokumentas bus keleto HTML dokumentų sąjunga:

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<FRAMESET>
...
</FRAMESET>
</HTML>


<FRAMESET>...</FRAMESET>

Du pagrindiniai komandos atributai yra ROWS ir COLS. Vienoje komandoje galima naudoti tik vieną iš šių atributų. Pirmasis reiškia peržiūros lango dalijimą horizontaliai, antrasis - vertikaliai. Tačiau galima pačios įvairiausios kombinacijos: padalijame langą vertikaliai pusiau ir po to kiekviena dalį dalijame horizontaliai antrą kartą naudodami komandą FRAMESET.
ROW ir COLS atributų parametras yra dydžių sąrašas, reiškiantis į kiek ir kokio dydžio dalių bus dalijamas langas. Matuoti galima procentais arba taškais ir dalijimų skaičius neribotas (jis natūraliai ribojamas įžiūrėjimo charakteristikos, nes sudalijus peržiūros langą į 10 dalių bus vargu ar galima bus įžiūrėti kažką bent vienoje jų). Galima naudoti kombinuotus sąrašus, naudojant tiek procentus, tiek taškų kiekius, o taip pat ženklą '*', reiškiantį likutį - ta peržiūros lango dalį, kuri liko neišskirta.
Kiti komandos atributai:

Pavyzdžiai:
<FRAMESET ROWS="20%,60%,20%">...</FRAMESET>,
<FRAMESET COLS="100,*,100">...</FRAMESET>,
<FRAMESET ROWS="120,* BORDER="3">...</FRAMESET>
.

<NOFRAME>...</NOFRAME>

Paprastai kartu su komanda FRAMESET naudojama komanda NOFRAME, skirta toms naršyklėms, kurios nenaudoja komandos FRAMESET ir todėl naudojant tik šią komandą ekrane parodys tik tuščią lapą - juk nieko daugiau šiame HTML dokumente nėra. Taigi, tarp komandos <NOFRAME> ir jos pabaigos žymės </NOFRAME>galima naudoti įprastas HTML komandas ir formuoti HTML dokumentą, taip lyg komanda NOFRAME būtų komandos BODY analogas:

<NOFRAME>
Ši dalis skirta tik programoms, kurios "supranta" rėmelius ...
</NOFRAME>


<FRAME>

Vien tik suskirstyti peržiūros langą į dalis nepakanka. Kiekvienai gautai lango daliai reikia nurodyti kaip ir koks HTML dokumentas turi būti ten pavaizduotas. Šios komandos rašomos tarp komandos FRAMESET ir jos pabaigos žymės. Kiekviena jų aprašo vieną lango dalį eilės tvarka. Vietoje dalies aprašo gali būti kita FRAMESET komanda, reiškianti kad ši dalis savo ruožtu yra dalijama. Dalys aprašomos naudojant komandas FRAME. Ši komanda turi 6 pagrindinius atributus: SRC, NAME, MARGINWIDTH, MARGINHEIGHT, SCROLLING ir NORESIZE. Atskirai apie kiekvieną jų:

Pavyzdžiai:
<FRAME SCROLLING="no" NAME="antrastė" NORESIZE SRC="title.htm">
<FRAME SCROLLING="yes" NAME="tekstas" SRC="toc.htm">
<FRAME SCROLLING="no" NAME="PAgalba" NORESIZE SRC="buttons.htm">

Pavyzdys

Nedidelis pavyzdys. HTML dokumentų tekstas:

  1. Pagrindinis dokumentas.
  2. Antraštinis dokumentas.
  3. Sąrašo dokumentas.
  4. Rezultatas.

[ Pradžia 1 2 3 4 5 6 7 8 ]