Grįžti atgal į aprašymų puslapį back

Pagrindinis dokumentas

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>HTML aprašymas rėmeliuose</TITLE>
</HEAD>

<FRAMESET ROWS="50,*">
<!-- Langas dalijamas į dvi horiznotalias dalis - vieną 50 taškų pločio, o kitą - užimančią visą likusią lango dalį -->

<FRAME SCROLLING="no" NAME="title" NORESIZE SRC="frame_ex2.html">
<!-- Pirmoji lango dalis įvardijama tittle vardu ir joje talpinamas dokumentas tittle.html. Ši lango dalis neturės liniuotes dešiniajame šone ir jos dydžio nebus galima keisti -->

<FRAMESET COLS="30%,60%">
<!-- Antra dalis savo ruožtu dalijama į dvi vertikalias dalis - viena užims 30% dalies, kita - 60% -->

<!-- Naujų dviejų lango dalių apibrėžimas --> <FRAME SCROLLING="yes" NAME="turinys" SRC="frame_ex3.html">
<FRAME SCROLLING="yes" NAME="main" SRC="blank.html">

</FRAMESET>
<NOFRAME>
Šis dokumentas skirtas tik toms peržiūros programoms, kurios suteikia galimybę naudoti rėmelius.
</NOFRAME>
</FRAMESET>

Grįžti atgal į aprašymų puslapį back


Antraštinis dokumentas

<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">
</HEAD>
<BODY BACKGROUND="images/sandground.jpg">
<H2 ALIGN=center>HTML aprašymas rėmeliuose </H2>
</BODY>
</HTML>

Grįžti atgal į aprašymų puslapį back


Sąrašo dokumentas

<HTML>
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">
</HEAD>
<BODY BACKGROUND="images/sandground.jpg>
<P ALIGN=RIGHT><A HREF="frame.html#example" TARGET="_top">Grįžti atgal į aprašymų puslapį
<IMG SRC="images/A_UP.GIF" WIDTH=20 HEIGHT=20 BORDER=0 ALT="back">
</A>
<H3 ALIGN="CENTER">Pirmosios trys taisyklės</H3>
<OL>
<LI><A HREF="planing.html" TARGET="main">WWW puslapio planavimas</A>.
<LI><A HREF="users.html" TARGET="main">Nepamirškit tų, kurie lankys tavo puslapį !</A>
<LI><A HREF="admin.html" TARGET="main">WWW puslapių etiketas, priežiūra ir autorystės teisės</A>.
</OL>

<H3 ALIGN="CENTER">Pagrindiniai HTML kalbos elementai</H3>
<OL>
<LI><A HREF="structure.html TARGET="main"">HTML dokumento struktūra</A>.
<LI><A HREF="basic.html" TARGET="main">Svarbiausi HTML dokumento elementai</A>.
<LI><A HREF="formtxt.html" TARGET="main">Teksto formatavimas</A>.
<LI><A HREF="block.html" TARGET="main">Teksto grupavimo komandos</A>.
<LI><A HREF="list.html" TARGET="main">Sąrašai ir apibrėžimai HTML dokumente</A>.
<LI> <A HREF="table.html" TARGET="main">Lentelės, lentelės, lentelės ...</A>
<LI><A HREF="image.html" TARGET="main">Grafiniai vaizdai HTML dokumente</A>.
<LI> <A HREF="body.html" TARGET="main">Dar kartą apie nuorodas ir <BODY></A>.
</OL>
</BODY>
</HTML>

Grįžti atgal į aprašymų puslapį back