6 . Pagrindinės dokumento charakteristikos Previous/Main/Forward

[ BASE ] - [ META ]

HTML dokumento antraštėje nusakomos visos pagrindinės dokumento charakteristikos, paprastai skirtos naršyklėms. Ši informacija nematoma dokumento peržiūros metu, tačiau gali įtakoti dokumento vaizdą. Šioms charakteristikoms nusakyti naudojamos specialios komandos.

<BASE>

Tai informacija, padedanti teisingai formuoti absoliučią nuorodą iš reliatyviosios, kuri paprastai yra naudojama HTML dokumentuose. Naudojami du atributai: HREF="nuoroda" ir TARGET="vardas". Pirmasis naudojamas nustatyti standartinį adresą visoms nuorodoms, antrasis - standartinį lango dalies vardą, visoms nuorodoms, jei naudojami rėmeliai.

Pavyzdžiai:
<BASE HREF="http://www.myhost.com/"> - visos reliatyvios nuorodos bus transformuojamos naudojant tokį pradinį URL.
<BASE TARGET="main"> - jei nebus nurodyta, tai nuoroda bus talpinama rėmelių dalyje vardu main.


<META>

Ši komanda skirta nusakyti reikalingai informacijai apie HTML puslapį, kuri neapibrėžiama kitomis komandomis. Tai paprastai identifikuojanti dokumento informaciją. Be to, ši informacija gali būti perduodama ir interpretuojama serverio ar naršyklės kaip reguliuojančioji. Informacija pateikiama poromis - vardas + turinys. Komandos pagrindiniai atributai:

Pavyzdžiai:
<META NAME="Author" CONTENT="Ingrid T.> - nurodo HTML dokumento autorių.
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257"> - nurodo kokia bus dokumento simbolių kodų lentelė.
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="60"> - HTML dokumentas bus atnaujinanas kad 60 sekundžių.
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="60; URL=http://www.microsoft.com"> - po 60 sekundžių dokumentas bus pakeistas nurodytuoju.


[ Pradžia 1 2 3 4 5 6 7 8 ]