5 . Sąrašai ir apibrėžimai HTML dokumente Previous/Main/Forward

[<UL> ... </UL>] - [<OL> ... </OL>] - [<DL> ... </DL>]

Dar vienas populiarus būdas vaizdžiai pateikti informaciją yra sudarinėti sąrašus, išvardijimus, vizualiai išskirtus savokų apibrėžimus. Taigi, Jums neteks to daryti savarangiškai: sudarinėti ir kiekvieną kartą koreguoti sąrašų numeraciją, keičiant ar pildant sąrašus, nes specialiai tam yra skirta atskira HTML komandų grupė.


<UL> ... </UL>

Tai nenumeruojamas sąrašas. Bendras šios komandos formatas yra:

<UL>
<LI> tekstas
<LI> tekstas
...
</UL>;

Sąrašo pabaigos žymę rašyti būtina. Sąrašo elementams atskirti naudojama komanda <LI>, kuria prasideda kiekvienas naujas sąrašo elementas. Komandoje <UL> arba <LI> naudojant atributą TYPE="disc|square|circle" galima pakeisti sąrašo elemento simbolį. Jei atributas naudojamas komandoje <UL>, tai jis galioja visiems sąrašo elementams, jei su komanda <LI>, tai jis galioja tik elementams, esantiems po tos komandos. Kitas sąrašas taip pat gali būti sąrašo elementas. Jei atributas TYPE nenurodomas, tai elemento simbolis priklauso nuo sąrašo gylio. Elemento simboliai gali būti trijų tipų:

Sąrašo elementai yra truputį atitraukti nuo kairiojo puslapio krašto ir juose galima naudoti kitas HTML komandas. Pavyzdys:


<OL> ... </OL>

Tai numeruojamo sąrašo komanda, kurios formatas visiškai toks pat kaip ir komandos <UL>:

<OL>
<LI> tekstas numeris 1
<LI> tekstas numeris 2
...
</OL>

Komanda turi papildomą atributą START="numeris", kuriuo galima nurodyti, kuriuo numeriu pradėti numeraciją. Tai pat komandoje <LI> galima naudoti atributą VALUE="numeris", numeracijos pakeitimui, pradedant šiuo elementu. Tada naujoji numeracija galios visiems elementams, esantiems po komandos.
Dar vienu komandos <OL> atributu galima nurodyti, kokius simbolius naudosite numeracijai. Tai atributas TYPE="kodas". Galimi keletas numeracijos tipų:

KodasStilius
1arabiški numeriai1, 2, 3, ...
amažosios raidėsa, b, c, ...
Adidžiosios raidėsA, B, C, ...
imaži romėniški skaičiaii, ii, iii, ...
Idideli romėniški skaičiaiI, II, III, ...

Kaip ir nenumeruojamuose sarašuose, numeruojamų sąrašų elementai gali būti kiti sąrašai. Na o dabar trūksta tik pavyzdžio. Pavyzdys:

  1. Romėniško stiliaus (maži skaičiai) sąrašas, pradėtas ketvirtu numeriu. Komanda <OL START=4 TYPE="i">.
  2. Pakeičiame numeraciją: pradedame numeruoti nuo dešimties - <LI VALUE=10>
  3. Na rodos viskas aišku ?

<DL> ... </DL>

Tai apibrėžimų sąrašas, skirtas sąvokoms kartu su jų apibrėžimais vardinti. Apibrėžimų sąrašą sudaro elementai, patys susidedantys iš dviejų dalių: sąvokos pavadinimo ir sąvokos apibrėžimo. Pilnas <DL> (Definition List) komandos formatas yra toks:

<DL>
<DT> (Definition term) Apibrėžiamos sąvokos pavadinimas.
<DD> (Term Definition) Sąvokos apibrėžimas.
... (toliau kartojamos "poros" <DT> ir <DD>)
</DL>

Po komandos <DT> galima rašyti tik tekstą, be grupavimo kamandų, o po komandos <DD> - bet kokį tekstą su bet kokiomis komandomis teksto viduje. Kiekviena sąvoka pradedama iš naujos eilutės, o jos apibrėžimas sudaro atskirą, kiek atitrauktą nuo vertikalių puslapio kraštų tekstą, taipogi prasidedantį iš naujos eilutės. Pavyzdys:

Pirmoji sąvoka
Pirmosios sąvokos apibrėžimas.
Antroji sąvoka
Antrosios sąvokos apibrėžimas,
Antra eilutė apibrėžime.

[ Pradžia 1 2 3 4 5 6 7 8 ]