7 . Dinaminiai HTML dokumentai Previous/Main/Forward

Jau yra sukurta ir kuriamos galimybės koreguoti išvedamą HTML dokumente informaciją. Tam naudojamos serverių galimybės arba specialios kalbos, naršyklių papildymai ir kt. Keletas jų:
Server push
Serveris pasiunčia kliento programai duomenų dalį. Naršyklė atvaizduoja duomenis lange, bet nenutraukia ryšio su serveriu. Jei serveris vėl siunčia duomenis programai, ji vėl juos atvaizduoja ir laukia kito paketo. Dokumento atnaujinimas pilnai kontroliuojamas serverio.
Client pull
Serveris siunčia kliento programai duomenų dalį ir kartu direktyvą, pavyzdžiui "po 10 sekundžių kreipkis tokiu tai adresu". Praėjus nustatytam laikui kliento programa vėl atnaujina ryšį su serveriu ir pasiima reikalingą informaciją.
JavaScript
Tai lanksti, paprasta ir efektyvi Netscape populiarinama objektinė programavimo kalba, skirta HTML dokumentų kūrimui ir kontrolei. Leidžia kontroliuoti HTML dokumento vaizdavimą, išėjimą iš jo, pelės klavišų paspaudimus, kurti išvedamą perspėjamo ir informuojančio pobūdžio informaciją.
Java
Sun Microsystems sukurta nepriklausoma nuo operacinės sistemos objektinė programavimo kalba, leidžianti kurti aktyvius intarpus HTML dokumente. Tai C++ besiremianti kalba, kuri nėra tokia lengva kaip JavaScript, tačiau praktiškai neriboja HTML autoriaus fantazijos. Prognozuojama, kad greitu laiku dauguma programų bus kuriamos būtent šia kalba.
ActiveX
Microsoft technologijomis besiremianti kontrolės sistema (anksčiau vadinta OLE). Savo tikslais ir veiksmais artima Java, tačiau naudojama kol kas tik Internet Eksplorer.
Visual Basic Script
Nesudėtinga, besiremianti Visual Basic, programavimo kalba, skirta pilnai HTML dokumentų kontrolei. Naudojama tik Internet Eksplorer, yra pakankamai efektyvi ir nesudėtinga kalba. Efektyviausiai pasireiškia naudojant kartu su AktiveX. Artima JavaScript.
Server Side Includes
Tai specialios direktyvos, iterpiamos į HTML dokumentą naudojantis komentarų komanda ir suteikiančios galimybę vaizduoti dinamišką informaciją, tokia kaip data, laikas, kliento sistemos ir naršyklės charakteristikos, HTML dokumente. Taip pat leidžia naudoti logines operacijas ir pagal jų rezultatus keisti išvedamą informaciją. Realizuoja duomenų bazių peržiūrą, atvaizdavimą, elektroninio pašto siuntimą nurodytų adresu ir pan, nenaudojant nei CGI nei kokio kito programavimo būdo.

[ Pradžia 1 2 3 4 5 6 7 8 ]