1 . HTML dokumento struktūra Previous/Main/Forward

HTML dokumentą sudaro keturios pagrindinės dalys:

  1. HTML - Visi HTML dokumentai prasideda nuoroda, kuri informuoja naršyklę, kad dokumentas yra parašytas naudojant HTML kalbos elementus.
  2. Head - Tai vadinamoji HTML "antraštė", nurodanti įvairią techninę informaciją, pavyzdžiui dokumento autorių, programą, su kuria dokumentas buvo kurtas, naudojamą kodų lentelę ir pan.
  3. Title - Tai dokumento pavadinimas, kuris bus rodomas peržiūros programos lango titulinėje eilutėje.
  4. Body - Tai pagrindinė HTML dokumento dalis, susidedanti iš HTML komandų ir teksto.

HTML kalba sudaro komandos, kurios nurodo peržiūros programai, kaip reikia vaizduoti tekstą ir kitus objektus. HTML komanda susideda iš vardo ir argumentų, "apskliaustų" ženklais '<' ir '>', pavyzdžiui <P ALIGN="CENTER"> . Dažniausiai komandos turi ir savo pabaigos žymę, rodančią, kur baigiasi komandos veikimas ir susidedančią iš ženklo '/' ir komandos vardo "apskliaustų" ženklais '<' ir '>', pavyzdžiui </P>. Komanda nurodo kaip turi atrodyti tekstas, esantis tarp komandos ir jos pabaigos žymės. Pats elementariausias HTML dokumento pavyzdys:


<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Mano pirmasis puslapis</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Hello World !
</BODY>
</HTML>

Spustelkite čia pvz ir pamatysite kaip tai atrodo.

Kaip matote, visos keturios dokumento dalys yra nurodomos HTML komandomis. Jų vardai atitinka dalių angliškus pavadinimus. Kiekviena jų turi pabaigos žymę. Tai pagrindinės HTML kalbos komandos. Pirmoji jų - <HTML> yra privaloma. Visi HTML turi prasidėti dokumentai prasideda komanda <HTML> ir baigtis žyme </HTML> ( galimi nukrypimai nuo šios taisyklės, bet apie tai vėliau).

Analogiškai kitas dokumento dalis atitinka komandos:

Pastaba: Tolimesnuose skyriuose grįšime prie detalesnio šių komandų nagrinėjimo.


[ Pradžia 1 2 3 4 5 6 7 8 ]