2 . Papildomi simboliai HTML dokumente Previous/Main/Forward

HTML dokumente kartais naudotini simboliai, kurių nėra standartinėje klaviatūroje (tokie kaip ©, ® ir pan.), simboliai, kurie gali būti interpretuojami kaip HTML komandų elementai (pavyzdžiui < ar >), nacionaliniai kalbų simboliai. Tada naudojami vadinamieji specialūs simboliai (Special characters) arba papildomi simboliai (Extended characters). Tai keleto raidžių kodai, būtinai prasidedantys ženklu '&' ir besibaigiantys ženklu ';'. Lentelėse pateikiami simboliai, jų kodai ir aprašymas. Visi kodai gali būti užrašomi ir naudojant tiesiog kodinės lentelės kodo numerį. Tarkime galima vietoje &amp; rašyti &#38; ir tai kodinėje lentelėje iso8859-1 reikš visiškai tą patį, tačiau kitoje kodinėje lentelėje simboliai gali reikšti kitą raidę ar simbolį. Skaitmeniniais kodais galima rašyti ir visus kitus simbolius tekste. Bet ir ne visi raidiniai kodai skirtingoms kodinėms lentelėms sutampa. Atskirai pateikiama ir papildomų arba vadinamųjų nacionalinių simbolių lentelė , kuri dar ilgesnė už esančią šiame puslapyje, tačiau labai praverčia, kai tenka rašyti vokiečių, lenkų ar kitos kalbomis.

Specialūs simboliai

Simbolis Kodas Aprašymas
" &quot; Citatos pradžios ar pabaigos ženklas
& &amp; Vadinamasis loginis (matematinis) 'ir' (and)
< &lt; Ženklas mažiau
> &gt; Ženklas daugiau
' ' &nbsp; Ženklas reiškiantis vietą, kurioje negalimas perkėlimas ar eilutės dalijimas, bet yra tarpas
­ &shy; Trumpas brūkšniukas eilutės vidurio linijoje
© &copy; Autorinių teisių (copyright) ženklas
® &reg; Registruoto firmos ženklo (registered trademark) simbolis
&trade; Firmos ženklo (trademark) simbolis
¹ &sup1; Mažas vienetas virš eilutės vidurio linijos (superscript). Va taip: x¹
² &sup2; Mažas dvejetas virš eilutės vidurio linijos (superscript)
³ &sup3; Mažas trejetas virš eilutės vidurio linijos (superscript)
&para; Pastraipos pabaigos ženklas
· &middot; Taškas elutės vidurio linijoje
« &laquo; Dvigubas ženklas mažiau
» &raquo; Dvigubas ženklas daugiau
¼ &frac14; Viena ketvirtoji
½ &frac12; Viena antroji
¾ &frac34; Trys ketvirtosios
¡ &iexcl; Apverstas aukštyn kojomis šauktukas
¢ &cent; Cento ženklas
£ &pound; Svaro sterlingų ženklas
¤ &curren; Bendas valiutos ženklas
¥ &yen; Jenos ženklas
¦ &brvbar; Ištisinis vertikalus brūkšnys
§ &sect; Pastraipos (skyriaus) ženklas
¬ &not; Loginės operacijos "ne" (neigimo) ženklas
° &deg; Laipsnių ženklas, pavyzdžiui C°
± &plusmn; Ženklas "plius-minus"
µ &micro; Ženklas, reiškiantis priešdėlį "micro" (graikiška raidė miu)
× &times; Daugybos ženklas
÷ &divide; Dalybos ženklas

[ Pradžia 1 2 3 4 5 6 7 8 ]